Meer buizen op school

Eerste hulp bij klimaatverwarring

Actief burgerschap, verantwoordelijkheid voor milieu, engagement bij de Vlaamse jongeren zijn de laatste maanden het gespreksonderwerp bij uitstek. Bij honderden jongeren merken we een aanstekelijk enthousiasme om zich in te zetten voor maatschappelijke problemen en sociale rechtvaardigheid. Het upcycleproject van De Notenboom kan op heel veel bijval ook bij vele jongeren en leraren op heel wat bijval rekenen. In de eerste plaats gaat het bij dit project om 8 kwalitatieve upcycle-instrumenten die werden ontwikkeld.

Kurio vzw steunt dit project ten volle: Lees het hele artikel.


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie