Vlariodag op 26 maart 2024 Antwerp Expo

Doe mee en win je dartspel op de stand van PolyConnect
tijdens de Vlariodag op 26 maart 2024 Antwerp Expo.

Klik hier

Ons ideaal: de keten sluiten

Hergebruik van grondstoffen is één van de belangrijkste voorwaarden om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

Lees meer

Op weg naar een duurzame toekomst

Als Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in de vzw KURIO (KUnststofRIOol), zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin.
Lees meer

De eisen voor PolyConnect Recycling

In het standaardbestek staan de volgende eisen omschreven:

Lees meer

PolyConnect Recycling inzamelpunten

Brugge, Charleroi, Eupen, Harelbeke, Kalmthout, Nossegem, Overpelt, Recogne, Temse

Klik hier voor de volgende lijst + kaart

 


Ons ideaal: de keten sluiten

Hergebruik van grondstoffen is één van de belangrijkste voorwaarden om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij vinden dat we speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover de volgende generaties. Door samen met onze partners de keten te sluiten en grondstoffen te hergebruiken, hebben we een belangrijke stap gezet om samen te verduurzamen.

Wij zijn voorstander van het recyclen van afval-en daarmee het behoud van grondstoffen en groei in kennis – in Europa. De oplossing is niet het exporteren van afval naar Azië, de oplossing creëren we zelf.

Samen werken we aan échte oplossingen.


Op weg naar een duurzame toekomst

Als Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in de PolyConnect, zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Hernieuwbare grondstoffen: PolyConnect Recycling is een vrij initiatief waarbij men gebruikte thermoplastische kunststofleidingen (PVC, PE, PP) inzamelt in België en dit tot op heden volledig gratis.

Wat doet PolyConnect Recycling ?

Oude leidingen en hulpstukken worden via de PolyConnect Recycling Inzamelpunten ingezameld en herverwerkt tot nieuwe produkten met een nuttige en duurzame toepassing. Dit zal op termijn leiden tot een aanzienlijke vermindering van de afvalberg. De hoeveelheid te recycleren materiaal is, vanwege de lange levensduur van PVC-PP-PE-leidingen, nu nog beperkt maar zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen. PolyConnect Recycling loopt hierop vooruit door nu reeds, met recyclage, de kringloop te sluiten.

Meedoen is heel eenvoudig

Als particulier wendt u zich tot een containerpark in de buurt. Als aannemer kunt u het kunststofleidingafval afleveren bij één van de negen vaste inzamelpunten van PolyConnect Recycling. De 9 inzamelpunten van de fabrikanten beschikken daartoe over speciale containers voor gescheiden inzameling.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een perfect sluitende cirkel van grondstof tot grondstof te kunnen garanderen moet het afval aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het afval mag uitsluitend bestaan uit Thermoplastische buizen en Hulpstukken van PVC, PE of PP.
  • Het afval dient vrij te zijn van chemische verontreiniging.
  • Het afval dient grotendeels ontdaan van aarde of bouwafval.
  • Onder geen beding worden andere produkten en materialen geaccepteerd, zoals: polyesterprodukten, folie, (tuin-)slangen, buizen met sproeivoorzieningen, zand , ijzer, electrolaskoppelingen, kabelgoten, ommanteling van kunststofdrainagebuizen met kokosmatten, tuinstoelen, produkten van ABS,speciekuipen, vuilniszakken, koffiebekers, emmers, haspels, kabels, stortbakken, golfplaten etc.

  • De buizen mogen niet stukgeslagen of in de container gestampt worden.
  • U brengt het afval naar één van de vaste inzamelpunten in uw omgeving. Daar kunt u het afval, dat aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, na aanmelding, gratis deponeren. De producenten zorgen voor de verdere verwerking. Voor u zijn er dus geen kosten, en toch draagt u bij tot een beter milieu!

Als u zich houdt aan deze afspraken, garanderen wij de herverwerking tot een duurzaam kwaliteitsprodukt.

Afval dat niet voldoet aan deze voorwaarden kan daarom niet worden geaccepteerd.


Eisen voor recycling

In het standaardbestek 250 versie 3.1 staan de volgende eisen omschreven:

24.4.2 PVC-U-Buizen en -hulpstukken voor riolering

PVC-U-buizen en -hulpstukken voor riolering zijn volgens NBN EN 1401 en PTV 1005. Eventuele afdichtingsringen zijn volgens 25.2.1.

De waterdichtheid van de buizen is door de fabrikant bij 10 m WK door een addendum aan het BENOR-attest of gelijkwaardig door de onafhankelijke instantie te waarborgen.

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van overeenkomstigheid met de Belgische norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de klasse SN8

– de buizen dienen voorzien te zijn van een mof overeenkomstig 25.2;

– de kleur van de buizen dient middengrijs te zijn voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater;

– kleur van de hulpstukken: middengrijs voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater.

De buizen zijn voorzien van een Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht. Dit houdt in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd.

 

24.4.8 Gladde volwandige polypropyleen buizen voor riolering voor drukloze ondergrondse afvoer van afvalwater

Voor toepassing van de buizen bij een water- of grondwaterdruk groter dan 5 m, is de waterdichtheid van de buizen door de fabrikant bij 10 m WK door een addendum aan het BENOR-attest of gelijkwaardig door de onafhankelijke instantie te waarborgen.

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk of gelijkwaardig merk van overeenkomstigheid met de Belgische norm NBN EN 1852 en PTV 1006 en behoren tot de klasse SN8.

– de buizen dienen voorzien te zijn van een mof overeenkomstig 3-25.2.

– de kleur van de buizen dient middengrijs te zijn voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater.

– kleur van de hulpstukken: middengrijs voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater.

De buizen zijn voorzien van een Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht . Dit houdt in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd.


Hoe recycling voorschrijven?

De kunststofleidingsystemen van de PolyConnect vzw-leden zijn voorzien van een  Recycling logo. Hierdoor wordt expliciet voorzien in later hergebruik. Bent u de opdrachtgever van een werk waarin kunststofleidingen vrijkomen, zorgt u er dan voor dat de oude materialen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. u kunt in uw bestek voorschrijven dat de nieuwe materialen een terugnamegarantie moeten bieden en oude leidingen voor recycling moeten afgevoerd worden naar PolyConnect Recycling.


PolyConnect Recycling inzamelpunten

Klik hier voor een lijst met inzamelpunten in België.

 

 


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie