Kunststofleidingsystemen

Evolutie en toekomst

De ondergrondse rioleringen hebben de laatste 50 jaar een grote evolutie gekend. Bij onderzoek en inspectie werd duidelijk dat het voor klassieke materialen, in deze toepassingen, het niet steeds haalbaar was om aan de steeds hoger gestelde kwalitatieve en technische eisen te voldoen.

Lees meer

Recycling

Als Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in KURIO vzw, zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Om hieraan tegemoet te komen, werd in 2001 het initiatief “KURIO-Recycling” gestart.

Lees meer

Duurzame innovatie

Duurzaamheid beschouwt zowel de ecologische, economische als sociale impact van bouwwerken bij een behouden functionaliteit.

Lees meer

Voordelen van kunststof

Vele studies bevestigen dat bij flexibele (kunststof) buizen aanzienlijk minder ernstige defecten en schadegevallen werden vastgesteld dan bij starre buizen. De vele voordelen spreken voor zich en zijn wetenschappelijk onderbouwd.


Lees meer

 


Evolutie en toekomst

De ondergrondse rioleringen hebben de laatste 50 jaar een grote evolutie gekend. Bij onderzoek en inspectie werd duidelijk dat het voor klassieke materialen, in deze toepassingen, het niet steeds haalbaar was om aan de steeds hoger gestelde kwalitatieve en technische eisen te voldoen.

Het is bij de aanvang van deze periode dat de PVC rioleringsbuizen voor het eerst, als alternatief, met succes werden ingezet.
Dit heeft bijgedragen tot steeds stijgende kwaliteitscriteria en aandacht voor het rioleringsnet en is tevens een van de reden waarom kunststofleidingsystemen vandaag niet meer weg te denken zijn in onze huidige samenleving.
Dit geldt ook binnen de waterwereld voor het transport van het belangrijkste product voor de mens, namelijk drinkwater, zijn kunststofleidingen reeds jarenlang, met grote tevredenheid de referentie. Ook bij gasleidingen waar veiligheid het hoofdcriteria is, zijn kunststofleidingen niet meer weg te denken.

Bewust omgaan met water wordt de uitdaging van deze eeuw. Naast de zorg voor kwalitatief drinkwater dient ook grotere aandacht besteed te worden aan het afvalwater. Kunststofleidingsystemen zijn ideaal voor de uitbouw van een duurzaam rioleringsstelsel, dankzij hun technische en economische voordelen alsook hun veelheid aan constructieve mogelijkheden.


Recycling

Als Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in KURIO vzw, zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Om hieraan tegemoet te komen, werd in 2001 het initiatief “KURIO-Recycling” gestart.

Dit initiatief is gebaseerd op het feit dat PVC-PP-PE-leidingen zich uitstekend lenen voor herverwerking. Het sluit bovendien aan bij het beleid van de overheid en bij de engagementen van de Europese kunststof-industrie.

 

 

 

 

 


Duurzame innovatie

Duurzaamheid betekent op de meest efficiënte wijze met hernieuwbare grondstoffen producten maken, die zich eenvoudig laten verwerken in een bouwwerk, en met zo weinig mogelijk onderhoud hun optimale functionaliteit gedurende een zo lang mogelijke levensduur behouden, om nadien vlot gerecupereerd en vervangen te worden.

Waarom zijn kunststofriolen duurzaam?

Hernieuwbare grondstoffen:

KURIO recycling is een vrij initiatief waarbij men gebruikte thermoplastische kunststofbuizen inzamelt in België en dit volledig gratis. De ingezamelde resten worden verwerkt tot allerhande bouwtoepassingen zoals profielen, buizen etc.

Eenvoudig laten verwerken:

Kunststofbuizen zijn licht en praktisch voor aanleg wat het gebruik van zware heftoestellen tot een minimum herleid. Hierdoor wordt de milieu-impact dermate verlaagd, waardoor een positieve duurzaamheidscore kan worden voorgelegd.

Optimale functionaliteit:

Het Sustainable Municipal Pipes Project (SMP) beoordeelde 1800 km riolering in Duitsland, Nederland en Zweden volgens EN 13508-2 hieruit blijkt dat bij starre buismaterialen er 50 tegenover 8,voor flexibele, schadegevallen/km werden vastge- steld. Conclusie: flexibiliteit is een voordeel voor rioleringsbuizen. Wat buigt breekt niet !

Zo lang mogelijke levensduur:

Het TNO rapport MT-RAP2008-1064 – kwaliteit van opgegraven kunststofrioolbuizen (2008) en de VITO LCA studie ( 2010) concludeerden dat thermoplastische kunststofbuizen een levensduur kunnen voorleggen van minstens 100 jaar. Ze blijven met andere woorden minstens een eeuw lang in goede conditie.

Levensduur riolering in kunststofbuizen gelijkwaardig aan deze van andere buismaterialen:

Door Vlario en de rioolbeheerders wordt al vele jaren opvolging, onderzoek en controle uitgevoerd op de kwaliteit van de geleverde buismaterialen, de uitvoering en aanleg van rioleringen en finaal het gedrag van de rioleringen in de tijd. Dit heeft bij alle buisproducten geresulteerd in productverbeteringen aan de buis en haar voegverbindingen, een betere kwaliteitsborging bij levering op de werf en een betere kwaliteit bij de uitvoering van rioleringswerken. Specifiek voor de kunststofbuizen in pvc en pp wordt door de rioolbeheerders erkend dat door de sector van de kunststofbuizen de jongste jaren zware inspanningen werden geleverd om de kwaliteit van de kunststofbuizen bij rioleringswerken op te krikken. De verhoging aan kwaliteit situeert zich: enerzijds op het vlak van de levering van de kunststofbuizen en alle hulpstukken op de werven (minimum stijfheidsklasse SN8, voegdichting en voegverbindingen, korte buislengte van 3 meter, kleuren, kwaliteitsborging via BENOR-keurmerk, traceerbaarheid van de kwaliteit van buizen en onderdelen met SB 250 via de PSF-webtool – Plastics Sewerage Facilitator); anderzijds op het vlak van aanleg en uitvoering van de riolering in deze kunststoffen cfr. art. 7-1 van SB 250-3.1 (glijmiddel, waterdichtheid, controle op de vervorming met DEFCO-mal, eenvormigheid kleurgebruik). Op grond van voornoemde kwaliteitsverbeteringen wordt door Vlario en de rioolbeheerders aanvaard en erkend dat een nieuwe riolering aangelegd in kunststofbuizen in pvc en pp, welke voldoet aan de voorschriften van SB 250-3.1, inzake toepassing en levensduur gelijkwaardig is met een riolering aangelegd met andere aanvaarde buismaterialen.

http://www.vlario.be/site/files/vlario-nieuwsbrief-januari-2018.pdf

Duurzame riolering is bewust kiezen voor thermoplastische leidingsystemen, met aandacht voor mens, natuur en economie:

mens

snelle montage/beperkte overlast

Illustraties mens

 • aanpasbare buislengtes waardoor minder afval wordt gecreeërd
 • grotere lengtes mogelijk waardoor minder koppelingen
 • prefab-mogelijkheden
veelvoud aan hulpstukken/gebruiksvriendelijk
 • uitgebreid gamma hulpstukken
 • korte leveringstermijn, ook voor bijzondere constructies zoals inspectieputten
licht gewicht/ergonomisch
 • eenvoudig te manipuleren
 • ergonomisch voor de plaatser
kwaliteitskeurmerk/integrale kwaliteit
 • BENOR- kwaliteitsmerk en ATG-systeemkeuren

 

natuur

hergebruik/KURIO-Recycling

Illustratie natuur

 • PVC-PP-PE zijn 100 % recycleerbaar
 • KURIO-Recycling garandeert terugname en hergebruik
lekdichtheid/ecologisch
 • grote garanties op de lekdichtheid door nauwe toleranties van de voegverbinding
 • flexibiliteit is een voordeel, wat buigt breekt niet
 • flexibiliteit betekent veiligheid gescheiden systeem/integraal
gescheiden systeem/integraal waterbeheer
 • kleuronderscheid grijs/RWA – roodbruin/DWA perfect voor gescheiden stelsels
 • veelzijdige buffer- en infiltratieoplossingen beschikbaar
grondstofzuinig/natuurbewust
 • nagenoeg geen restafval tijdens de verwerking door aanpasbare lengtes en verbindingsmoffen
 • dunwandige materialen, een efficiënt gebruik van grondstoffen en energie

 

economie

lange levensduur/duurzaamheid

Illustratie economie

 • door flexibiliteit
 • minder kwetsbaar voor breuk en lekkages
 • grote corrosiebestendigheid, ideaal voor dwa-leiding
 • lange technische levensduur van > 100 jaar
competitief/prijsgunstig
 • in de diameterbereiken van gescheiden stelsels zijn kunststofmaterialen m.b.t. kwaliteit en prijs toonaangevend en prijsperformant
systeemwandruwheid/onderhoudgunstig
 • gunstig hydraulisch effect
 • gemakkelijker te reinigen door minder hechting van het bezonken materiaal aan de gladde buiswand en de verbindingen met nauwe toleranties
totaaloplossingen/optimaal waterbeheer

 • reeds decennia positief gebruik in de industrie, gas- en drinkwatersector
 • kunststoffen bieden totaaloplossingen voor rioolstelsels

 


Voordelen van kunststofleidingsystemen

2 kleuren buizen, ideaal voor gescheiden stelsels

2 kleuren buizen

De manier waarop je regen- en afvalwater afvoert in Vlaanderen is vastgelegd in een gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Die bevat alle plichten voor regenwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en de gescheiden afvoer van afval- en regenwater.

 • Ideaal voor gescheiden stelsels door kleuronderscheid grijs (RWA) & roodbruin (DWA)
 • Eenvoudige controle op correcte aansluiting van gescheiden stelsels
 • Minder kans op verkeerde aansluitingen

 

 

Wat buigt breekt niet

Het Sustainable Municipal Pipes project (SMP) beoordeelde 1800 km riolering in Duitsland, Nederland en Zweden volgens EN 13508-2. Hieruit blijkt dat er bij flexibele buismaterialen slechts 8 schadegevallen/km werden vastgesteld tegen-over 50 bij starre buismaterialen. Conclusie: de flexibiliteit van kunststofleidingen is een voordeel.

 • Diverse sterktereeksen : SN 4 of SN 8 naargelang projectcondities
 • Gegarandeerde dichtheid, zelfs bij deflectie, zie deformatiecontrole, KURIO-Kit
 • Blijvende functionaliteit bij zettingen: wat buigt, breekt niet!

 

 

Duurzame innovatie kan je niet stoppen!

Duurzame, innovatieve, thermoplastische leidingsystemen worden in de ons omringende landen reeds jaren op grote schaal toegepast. De keuze van buismaterialen op basis van wetenschappelijk onderzoek en van praktijkervaring, in combinatie met preventief en regelmatig onderhoud, leiden tot succesvolle resultaten.

 • Corrosiebestendig : ideaal voor DWA-leidingen
 • Flexibiliteit : veel minder kwetsbaar voor breuk, zie SMP-studie
 • Nauwe toleranties : gegarandeerde dichtheid, geen lekkages
 • Bewezen levensduur > 100 jaar
 • Genormeerde ‘BENOR’- kwaliteit

 

 

Meer goede rioleringen met minder geld

 • Hoogwaardig materiaal : efficiënt gebruik van grondstoffen
 • Beperkte tot geen restafval : door aanpasbare buislengtes
 • Snelle montage door grotere lengtes en minder verbindingen
 • Eenvoudige manipulatie : minder hijstoestellen bij plaatsing
 • 30% sneller geplaatst dan beton buis: zie video van praktische proef

 

 

Milieuvriendelijk

 • Garantie op lekdichtheid door flexibiliteit en nauwe toleranties van de voegverbinding
 • Energiezuinig in transport en bij manipulatie
 • Door hergebruik van de aangepaste buislengtes, beperking van het restafval
 • Kurio Recycling zorgt voor terugname en recyclage van thermoplastisch leidingafval

 

 

Lichtgewicht materiaal

 • Eenvoudig te manipuleren
 • Ergonomisch voor de plaatsers
 • Langere buislengten, minder koppelingen
 • Zware hijstoestellen overbodig, ideaal bij beperkte sleufbreedtes of bij enge inbouwcondities

 

 

Eenvoudig te monteren

 • Licht gewicht – ergonomisch
 • Aanpasbare buislengtes – grotere buislengtes
 • Zware hef- & hijstoestellen zijn overbodig
 • Kleuronderscheid grijs – roodbruin voor gescheiden stelsels
 • Duidelijke markering van sterktereeks – toepassingsgebied kwaliteit (Benor) op buis en hulpstukken

 

 

Een totaaloplossing

 • Uitgebreid gamma hulpstukken
 • Overgangsstukken op andere materialen (grès – gietijzer – beton e.d.m.)
 • Speciale hulpstukken o.a. met zettingsconstructie
 • Maatwerkoplossingen voor speciale situaties
 • ‘Compacte’ totaaloplossingen voor het volledige rioolstelsel

 

 


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie