KURIO: VLAANDEREN KAN JAARLIJKS 50 MIO EURO BESPAREN DOOR TE KIEZEN VOOR KUNSTSTOF STRAATRIOLERINGEN

Brussel, 2 april 2019 – Als gevolg van de klimaatverandering wordt bewuster omgaan met water een van de grote uitdagingen van de komende decennia. De uitbouw van een performant en duurzaam rioleringsnetwerk is daarbij cruciaal om enerzijds problemen met droogte- en grondwaterstanden, maar anderzijds ook overstromingen op te vangen. Vlaanderen heeft 2,7 miljard EUR extra nodig voor rioleringen om de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2027 na te komen. KURIO, de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststof leidingsystemen, roept dan ook op meer in te zetten op kunststof als materiaal voor straatrioleringen. Als Vlaanderen resoluut kiest voor kunststof riolering, levert dit een jaarlijkse besparing van 50 miljoen euro op. Zowel de kostprijs voor materiaal als plaatsing daalt dan immers aanzienlijk. Zo kunnen jaarlijks meer kilometers riolering gelegd worden met hetzelfde budget.

 Lees het hele artikel.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel was aanwezig op de Vlariodag 2019 en heeft de KURIO-boodschap met interesse onthaald.

Verschenen in de pers:

www.wegenbouw.be

 


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie