Levensduur riolering in kunststofbuizen gelijkwaardig aan deze van andere buismaterialen

Door Vlario en de rioolbeheerders wordt al vele jaren opvolging, onderzoek en controle uitgevoerd op de kwaliteit van de geleverde buismaterialen, de uitvoering en aanleg van rioleringen en finaal het gedrag van de rioleringen in de tijd. Dit heeft bij alle buisproducten geresulteerd in productverbeteringen aan de buis en haar voegverbindingen, een betere kwaliteitsborging bij levering op de werf en een betere kwaliteit bij de uitvoering van rioleringswerken.

Specifiek voor de kunststofbuizen in pvc en pp wordt door de rioolbeheerders erkend dat door de sector van de kunststofbuizen de jongste jaren zware inspanningen werden geleverd om de kwaliteit van de kunststofbuizen bij rioleringswerken op te krikken. De verhoging aan kwaliteit situeert zich:
enerzijds op het vlak van de levering van de kunststofbuizen en alle hulpstukken op de werven (minimum stijfheidsklasse SN8, voegdichting en voegverbindingen, korte buislengte van 3 meter, kleuren, kwaliteitsborging via BENOR-keurmerk, traceerbaarheid van de kwaliteit van buizen en onderdelen met SB 250 via de PSF-webtool – Plastics Sewerage Facilitator); anderzijds op het vlak van aanleg en uitvoering van de riolering in deze kunststoffen cfr. art. 7-1 van SB 250-3.1 (glijmiddel, waterdichtheid, controle op de vervorming met DEFCO-mal, eenvormigheid kleurgebruik). Op grond van voornoemde kwaliteitsverbeteringen wordt door Vlario en de rioolbeheerders aanvaard en erkend dat een nieuwe riolering aangelegd in kunststofbuizen in pvc en pp, welke voldoet aan de voorschriften van SB 250-3.1, inzake toepassing en levensduur gelijkwaardig is met een riolering aangelegd met andere aanvaarde buismaterialen.

http://www.vlario.be/site/files/vlario-nieuwsbrief-januari-2018.pdf


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie