Wat is Kurio

KURIO vzw is een initiatief van de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen.

Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit en het imago van kunststofleidingsystemen en de doelmatige toepassing ervan te bevorderen. Uitwisseling van kennis en ervaring, promotie van kwaliteitsnormen, certificatie en gerichte voorlichting leiden tot het optimiseren van kunststofleidingsystemen.
Dit geldt niet alleen voor produktie, installatie, gebruik en vervanging maar ook voor het inzamelen en recycleren. De vzw KURIO (KUnststofRIOol) werd opgericht in het jaar 2000.


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie