Techniek

Goede aanleg

Onder meer door besparingen is er steeds minder werftoezicht waardoor er meer zelfcontrole nodig is. We ontwikkelden een toestel dat dit mogelijk maakt : de KURIO-Kit.

Lees meer

Studies

De keuze van buismaterialen op basis van wetenschappelijk onderzoek en van praktijkervaring, in combinatie met preventief en regelmatig onderhoud, leiden tot succesvolle resultaten. Het landelijk rapport “Riolering in beeld” …

Lees meer

Toepassingen

Hier vindt u enkele realisaties van toepassingen met kunststofleidingsystemen van de KURIO-leden.

Lees meer

Vorming & kwaliteit

Hier vinden aannemers, studiebureau’s, rioolbeheerders, bouwheren…, de actuele kwaliteitsnormen en productinformatie betreffende thermoplastische kunststofleidingsystemen. Kurio vzw kan op aanvraag workshops organiseren in samenwerking met organisaties.

Lees meer


GOEDE AANLEG

Aanleg op zijn best…snel getest!

Onder meer door besparingen is er steeds minder werftoezicht waardoor er meer zelfcontrole nodig is. We ontwikkelden een toestel dat dit mogelijk maakt : de KURIO-Kit. Daarmee is het mogelijk om, na aanleg van een streng, onmiddellijk te controleren of de aanleg goed is gebeurd. Het houdt in dat een eventuele deformatie moet voldoen aan de vereisten beschreven in sb250 versie 3.1.12.1 De kit zorgt er dus voor dat correctieve maatregelen mogelijk worden in een zeer vroege fase van de aanleg. Daardoor zijn de te nemen maatregelen heel eenvoudig en relatief goedkoop.

Download hier de folder.

 

Volgens een stap voor stap werkwijze

  1. Fundering – aandacht lengteprofiel – uitsparing mofverbinding
  2. Verdichting laagsgewijs buis & putten – ondervulling damwanden
  3. Verdichting van bovenlaag
  4. Montage: aftekenen – verzagen – aanschuinen – invetten – insteken
  5. Verdichtingscontrole met lichte slagsonde
  6. Zelfcontrole deformatie met Kurio-kit
  7. Afval maximaal beperken – inzamelen – hergebruik – recyclage


Dit werfbord is hier downloadbaar voor een goede aanleg van riolen.

 

 

 

 

 


Studies

Voorkomen is beter dan genezen!

Wanneer we de precaire toestand van onze steeds vaker falende gemeentelijke straatrioleringen zien, denken wij dat doortastende acties en maatregelen zich opdringen. Er gaat haast geen dag voorbij in Vlaanderen waar geen interventie dient te gebeuren op een defecte straatriolering. Enkel de meest spectaculaire gevallen halen de pers, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. De sensibilisatie via de media-aandacht van het moment is vaak wat vluchtig en accentueert dan ook gemakkelijkheidshalve de meest voor de hand liggende oorzaken, zoals gebrek aan onderhoud en financiële middelen enz.

Dieperliggende oorzaken zoals een doeltreffende materiaalkeuze bij ontwerp en aanleg, krijgen al te weinig aandacht. Waardoor herhalingseffecten dan ook geen alleenstaande feiten zijn, met als gevolg dat buizen die slechts een decennium geleden zijn aangelegd, reeds defecten vertonen. Dit tot grote verbazing en onbegrip van burger & overheid.

Er is duidelijk nood aan een andere aanpak willen wij steeds verslechterde toestanden in onze Vlaamse Gemeentelijke straatriolen vermijden. Duurzame, innovatieve, thermoplastische leidingsystemen worden in de ons omringende landen reeds jaren op grote schaal toegepast. De keuze van buismaterialen op basis van wetenschappelijk onderzoek en van praktijkervaring, in combinatie met preventief en regelmatig onderhoud, leiden tot succesvolle resultaten.

Bij herstel van beschadigde leidingen wordt quasi altijd gebruik gemaakt van renovatietechnieken op basis van kunststof. Waarom wachten tot er schade is? Waarom niet onmiddellijk de juiste keuze maken? De nutsbedrijven – leveranciers van water, gas en elektriciteit – geven het voorbeeld: zij kiezen al decennialang veelvuldig voor kunststofmaterialen waarbij naast strenge kwaliteitseisen ook economische en duurzaamheidaspecten doorslaggevend zijn in hun keuze. Dezelfde voordelen bieden duurzame kunststofleidingsystemen ook in de toepassing riolering!

“Sustainable Municipal Pipes: goed functionerende rioleringen een noodzaak voor het milieu

De Europese studie “Sustainable Municipal Pipes: goed functionerende rioleringen een noodzaak voor het milieu”, uitgevoerd door TEPPFA en een groep Europese experts met als basis videoinspecties van bestaande rioleringen in diverse materialen, bieden heel wat nuttige informatie dienaangaande. Deze studie van de Duitse rioleringstelsels (tot diameter 800 mm) op basis van camera-inspecties, en aangevuld met de bevindingen uit Nederland en Zweden, bevestigt dat bij flexibele (kunststof) buizen aanzienlijk minder ernstige defecten en schadegevallen werden vastgesteld dan bij starre buizen.

Download hier de presentatie in het nederlands.

 

 

Ontdek waarom flexibele kunststofleidingsystemen milieuvriendelijker zijn dan starre buizen!

Bekijk hier de studie

TEPPFA is de Europese Kunststofbuizen en hulpstukken vereniging opgericht in 1991 met hoofdkantoor in Brussel. TEPPFA met 10 multinationale ondernemingen als leden en 14 nationale verenigingen in gans Europa vertegenwoordigen samen 350 bedrijven die kunststof buizen en fittingen produceren. TEPPFA ‘s leden hebben samen een jaarlijks productievolume van 3 miljoen ton en tellen 40.000 werknemers met een gezamenlijke jaaromzet van € 12 miljard. De TEPPFA ‘s missie is de voordelen van kunststofleidingsystemen via datagegevens op basis van harde feiten te promoten. Alsook de belangen van de Europese kunststofbuizen en hulpstukken sector bij de beleidsbepalers op EU-niveau te vertegenwoordigen. Om deze missie te bereiken bouwt TEPPFA op 3 strategische pijlers:

  1. Certificering en normalisatie
  2. Communicatie via het opstellen van kernberichten en effectieve communicatie in heel Europa
  3. Door vertegenwoordiging van de belangen, opvattingen en uitdagingen voor de kunststofbuizen en hulpstukken-industrie op EU-beleidsniveau.

 

30% snellere montage met kunststofleidingsystemen dan met starre buisBekijk hier de opnames van de vergelijkende studie.

 

 

 

 

 

 


Toepassingen

Infiltratie van regenwater wordt de norm

Veel regen op korte tijd of net lange droge periodes, klimatologen zijn het er over eens dat we in de toekomst steeds meer met beide fenomenen te maken zullen krijgen. Om ons hier tegen te wapenen, moeten we bij infrastructuurwerken volop inzetten op infiltratie van het regenwater in de bodem. Voor alle ontwerpen van bovengemeentelijke opdrachten vanaf het Optimalisatieprogramma 2018 legt Aquafin daarom maximale infiltratie op. (Aquafin) lees meer.


Vorming & kwaliteit

Bestekvoorschriften van het standaardbestek 250 versie 3.1

24.4.2 PVC-U-Buizen en -hulpstukken voor riolering

PVC-U-buizen en -hulpstukken voor riolering zijn volgens NBN EN 1401 en PTV 1005. Eventuele afdichtingsringen zijn volgens 25.2.1.

De waterdichtheid van de buizen is door de fabrikant bij 10 m WK door een addendum aan het BENOR-attest of gelijkwaardig door de onafhankelijke instantie te waarborgen.

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van overeenkomstigheid met de Belgische norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de klasse SN8

– de buizen dienen voorzien te zijn van een mof overeenkomstig 25.2;

– de kleur van de buizen dient middengrijs te zijn voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater;

– kleur van de hulpstukken: middengrijs voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater.

De buizen zijn voorzien van een Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht . Dit houdt in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd.

 

24.4.8 Gladde volwandige polypropyleen buizen voor riolering voor drukloze ondergrondse afvoer van afvalwater

Voor toepassing van de buizen bij een water- of grondwaterdruk groter dan 5 m, is de waterdichtheid van de buizen door de fabrikant bij 10 m WK door een addendum aan het BENOR-attest of gelijkwaardig door de onafhankelijke instantie te waarborgen.

De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk of gelijkwaardig merk van overeenkomstigheid met de Belgische norm NBN EN 1852 en PTV 1006 en behoren tot de klasse SN8.

De buizen dienen voorzien te zijn van een mof overeenkomstig 3-25.2.

De kleur van de buizen dient middengrijs te zijn voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater.

Kleur van de hulpstukken: middengrijs voor regenwaterafvoerleidingen en roodbruin voor afvalwater.

De buizen zijn voorzien van een Recyclinggarantie die, op onuitwisbare wijze, is aangebracht . Dit houdt in dat de uitgegraven en / of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden afgevoerd.

24.4.8.1 Dichtingsringen

De dichtingsringen zijn volgens 25.2.1.1 of 25.2.1.2.

24.7 Waterdoorlatende buizen in kunststof volgens NBN T42-115

De geperforeerde buizen moeten minimum stijfheidklasse SN8 hebben en dienen omwikkeld te zijn met geotextiel conform PTV 829. De buizen en hulpstukken moeten beantwoorden aan de eisen van de volgende normen:

– PVC-U: NBN EN 1401-1;

– PP met volle wand: NBN EN 1852-1;

– PE met volle wand: NBN EN 12666;

Hoofdstuk 3 – Materialen

3-138 Standaardbestek 250 versie 3.1 december 2016

– PVC-u, PP en PE buizen met gestructureerde wand: NBN EN 13476 (type A of type B),

waarbij: type A: zowel inwendig als uitwendig gladde structuur;

type B: inwendig glad uitwendig gestructureerde wand.

 

Een databank PSF (Plastics Sewerage Facilitator ) beheerd en gecertificeerd door BCCA met BENOR-producten:

Kunststofbuizen en -hulpstukken SN8 in PVC (EN 1401) en PP (EN 1852) voor huisaansluitingen en straatrioleringen.

Deze door BCCA beheerde databank bevat, voor de bovenvermelde productfamilies, artikelen die onder een geldig BENOR-certificaat vallen en voldoen aan de voorwaarden van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw. U kan hier de relevante informatie vinden over het product, over zijn aanduiding en zijn identificatie, zoals deze door de aanbieder opgegeven en door BCCA gevalideerd wordt. Deze databank laat U toe na te gaan welke producten beschikbaar zijn onder het BENOR-merk en is bijgevolg een praktisch hulpmiddel voor alle betrokken partijen (aannemers, studiebureaus, rioolbeheerders, bouwheren, …).

Vind snel het product dat je zoekt: zie PSF databank, beheerd door BCCA

 


KURIO workshops

Kurio vzw kan op aanvraag workshops organiseren in samenwerking met organisaties.

Tijdens deze workshops wordt de thermoplastische kunststofleidingsysteem voor straatrioleringen en regenwaterbeheer systemen doorgelicht.

Voor meer info marc.eenens@kurio.be.

Bron OCW

Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie