Over Kurio

Wat is Kurio

KURIO is een initiatief van de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen.

Lees meer

De doelstellingen

Informeren over het doelmatig toepassen van kunststofleidingsystemen. Uitwisselen van kennis en ervaring met voorschrijvers, opdrachtgevers en
gebruikers…

Lees meer

De leden

Bekijk hier de lijst met leden.

Lees meer

Historiek

De ondergrondse rioleringen hebben de laatste 50 jaar een grote evolutie gekend. Bij onderzoek en inspectie werd duidelijk dat het voor klassieke materialen, …

Lees meer


Kurio

KURIO is een initiatief van de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen.

Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld de kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van kunststofleidingsystemen en de veelvuldige toepassingsmogelijkheden te communiceren. Uitwisseling van kennis en ervaring, promotie van kwaliteitsnormen, certificatie en gerichte voorlichting leiden tot het optimiseren van kunststofleidingsystemen.
Dit geldt niet alleen voor produktie, installatie, gebruik en vervanging maar ook voor het inzamelen en recycleren. De vzw KURIO (KUnststofRIOol) werd opgericht in het jaar 2000.


Doelstellingen van KURIO vzw:

 • Informeren over het doelmatig toepassen van kunststofleidingsystemen.
 • Uitwisselen van kennis en ervaring met voorschrijvers, opdrachtgevers en
  gebruikers.
 • Informeren over kwaliteitsnormen en certificatie van kunststofbuizen.
 • Permanente bijstand en informatie bezorgen aangaande het gebruik van
  kunststofafvoerleidingen.
 • Organiseren van informatiesessies.
 • Inzamelen en recupereren van kunststofafval van thermoplastische
  leidingsystemen in het kader van KURIO Recycling

De leden

Dyka - Plastic Pipe Systems

DYKA Plastics
Stuifzandstraat 47
Nolimpark 4004
B 3900 OVERPELT
Tel: + 32 (0)11/80.04.20
E-mail: dyka.be@dyka.com
Website: www.dyka.com

 

Eupen

KABELFABRIEK EUPEN
Route de Malmedy 9
B 4700 EUPEN
Tel: + 32 (0)87/59.77.00
E-mail: info@eupen.com
Website: www.eupen.com

PipeLife

PIPELIFE Belgium
Brasschaatsteenweg 302
B 2920 KALMTHOUT
Tel: + 32 (0)3/620 13 60
E-mail: info@pipelife.be
Website: www.pipelife.be

Martens kunststof

Martens Kunststoffen
Berkebossenlaan 10
B 2400 MOL
Tel: +32 (0)14/81 12 51
E-mail: verkoop-maku@martensgroep.eu
Website: www.martensgroep.eu

GF
Drie Fonteinenstraat 6
B 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél: +32 (0)2/556 40 20
E-mail: be.ps@georgfischer.com
Website: www.gfps.com

 

De leden van KURIO vzw zijn tevens lid van de Belgische producenten van kunststof-en rubberartikels, lid bij Agoria of essenscia.


Historiek

De vzw KURIO (KUnststofRIOol) werd opgericht in het jaar 2000 en is een Initiatief van de Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen.

De ondergrondse rioleringen hebben de laatste 50 jaar een grote evolutie gekend. Bij onderzoek en inspectie werd duidelijk dat het voor klassieke materialen, in deze toepassingen, het niet steeds haalbaar was om aan de steeds hoger gestelde kwalitatieve en technische eisen te voldoen. Het is bij de aanvang van deze periode dat de PVC rioleringsbuizen voor het eerst, als alternatief, met succes werden ingezet. Dit heeft bijgedragen tot steeds stijgende kwaliteitscriteria en aandacht voor het rioleringsnet en is tevens een van de reden waarom kunststofleidingsystemen vandaag niet meer weg te denken zijn in onze huidige samenleving.

Dit geldt ook binnen de waterwereld voor het transport van het belangrijkste product voor de mens, namelijk drinkwater, zijn kunststofleidingen reeds jarenlang, met grote tevredenheid de referentie. Ook bij gasleidingen waar veiligheid het hoofdcriteria is, zijn kunststofleidingen niet meer weg te denken.

Bewust omgaan met water wordt de uitdaging van deze eeuw.
Naast de zorg voor kwalitatief drinkwater dient ook grotere aandacht besteed te worden aan het afvalwater.
Kunststofleidingsystemen zijn ideaal voor de uitbouw van een duurzaam rioleringsstelsel, dankzij hun technische en economische voordelen alsook hun veelheid aan constructieve mogelijkheden.

Als KURIO vzw, Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen, zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Om hieraan tegemoet te komen, werd in 2001 het initiatief KURIO Recycling gestart.
Dit initiatief is gebaseerd op het feit dat PVC-leidingen zich uitstekend lenen voor herverwerking. Het sluit bovendien aan bij het beleid van de overheid en bij de engagementen van de Europese PVC-industrie.
(zie item KURIO Recycling)

 


Met aandacht voor
Mens
Natuur
Eonomie