Goed functionerende rioleringen een noodzaak voor het milieu - SMP studie

Een studie van de Duitse rioleringstelsels (tot diameter 800 mm) op basis van camera-inspecties, en aangevuld met de bevindingen uit Nederland en Zweden, bevestigt dat bij flexibele (kunststof) buizen aanzienlijk minder ernstige defecten en schadegevallen werden vastgesteld dan bij starre buizen.

>> Voor meer info, download deze presentatie (pdf)
 
     
Wat buigt breekt niet!

De flexibiliteit van ingegraven thermoplastische PVC-U kunststofrioolbuis en de lastenverdeling op de buis.

>> Download als pdf
     
Gescheiden rioolstelsels en Normen

Belgische normen voor PVC en PE afvoerbuizen en hulpstukken. Hier willen we op enkele aspecten ervan iets dieper ingaan, voornamelijkmet betrekking op het gegeven van de gescheiden rioolstelsels.

>> Download als pdf
 
     
Lange Termijn Gedrag van PVC-U rioleringsleidingen

Het resultaat van dertig jaar Research en de ervaring met operationele rioleringsleidingen in Europa. Het antwoord op vragen van ontwerpers en projectingenieurs.

>> Download als pdf
 
     
Belgische normen voor PVC & PE afvoerbuizen & hulpstukken

1 maart 2002 was en belangrijke dag voor de normen van toepassing op PVC en PE afvoerbuizen. Dan wordt immers het Benor toepassingsreglementop de nieuwe Belgische normen van kracht. Deze nieuwe Belgische normen zijn gebaseerd op de corresponderende Europese normen.(EN)

>> Download als pdf
 
     
Betrouwbare correlatie

De correlatie tussen de volumieke massa van zand ende indringing per slag gemeten met de lichte slagsonde type OCW. Deze dynamische penetrometer is welbekend bij de techniekers die collectoren en riolen aanleggen.

>> Download pdf