Resultaten

Wat buigt, breekt niet!

Wie toekomstgericht is, weet dat flexibiliteit een voordeel is, voor onze straatriolering is dat niet anders.

Een recente studie op basis van camera-inspecties van een representatief staal van de rioleringen in Duitsland toont aan dat bij flexibele (kunststof) buizen aanzienlijk minder defecten en schadegevallen worden vastgesteld dan bij starre buizen. De studie beperkte zich tot rioleringen van minder dan 30 jaar oud en een diameter kleiner dan 800 mm. In totaal werden 1641 km starre leidingen onderzocht (gemiddelde ouderdom 11.5 jaar) en 91 km flexibele leidingen (gemiddelde ouderdom 6.8 jaar). Deze gegevens werden aangevuld met waarnemingen uit Zweden en Nederland. Alle vastgestelde gebreken werden beoordeeld conform de definities van de norm EN 13508-2.
De studie en de conclusies van Prof. Dr. Ing. D. Stein werden gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijk panel van experten uit UK, Nederland en Zweden.

Tegenover een milieukost 100 als gevolg van infiltratie of exfiltratie bij starre buizen werd er slechts een milieukost 15 geraamd bij flexibele (kunststof) buizen (of één zesde).

In verhouding tot 100 defecten, over de totale lengte opgetekend, bij starre buizen, werden er slechts 20 bij flexibele (kunststof) buizen (of één vijfde) vastgesteld.

Voor wat betreft defecten die aanleiding kunnen geven tot infiltratie en exfiltratie, werden er ten aanzien van 100 bij starre buizen slechts 25 bij flexibele (kunststof) buizen (of één vierde) waargenomen.

 

Flexibiliteit van kunststofleidingsystemen, duurzaamheid en zekerheid, nu én in de toekomst.

Uit de grootschalige SMP-studie op flexibele en starre buizen valt ook op te merken dat het relatief kleine aantal schadegevallen bij kunststofbuizen (elke schade is er echter één teveel !) in vergelijking met starre buizen hoofdzakelijk te wijten is aan het onjuist toepassen van speciale hulpstukken en aan slechte installatie bij een installatiediepte van meer dan 0,6 m.
De flexibiliteit van kunststofleidingen maakt dat dit waarschijnlijk slechts zeer uitzonderlijk te wijten is aan de leiding zelf.


 

Invloed van installatie op buisvervorming

Flexibiliteit is dus een voordeel!
Onderstaande grafiek (bron : studie Teppfa Buried Pipe Systems) geeft weer hoeveel zekerheidsmarge is ingebouwd om onvoorziene verzakkingen of onregelmatigheden die zich kunnen voordoen bij installatie op te vangen.

De SMP-studie bevestigt dat kunststofleidingen minder gevoelig zijn voor ernstige defecten als gevolg van een onzorgvuldige uitvoering en dat zij zelfs bij slechte verdichting dankzij hun flexibiliteit meestal "schadeloos" en "blijvend goed" zullen functioneren.

>> Voor meer informatie, ga naar de pagina techniek, waar u de presentatie aangaande deze studie kan downloaden.


 
 

 
  Terug naar boven